Podziękowania

Podziękowania
Autorzy pragną podziękować wszystkim osobom, które pomogły w powstaniu publikacji.
Szczególne podziękowania kierują do:

  • Rodzin Państwa: Bodnar, Fil, Łaszyn, Melnyk, Stasyk, Tomków;
  • Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” z Gorajca;
  • Zbigniewa Blizińskiego z Gorajca;
  • Ks. Jana Paszulewicza;
  • Ks. Jana Tarapackiego.