Spotkanie autorskie Morąg

Spotkanie autorskie w Morągu

W dniu 26.11. 2017 roku w salce parafialnej przy cerkwi greckokatolickiej pw. św. Jerzego w Morągu odbyło się spotkanie autorskie promujące książkę „Tam jeszcze słychać szept modlitw i bicie cerkiewnych dzwonów”. Spotkanie było połączone z wystawą rękodzieła artystycznego Ireny Bobrowicz – żony autora oraz fotografii wybranych cerkwi z terenów Polski południowo-wschodniej. Prezentujący bardzo serdecznie dziękuje Romanowi Storoniakowi – proboszczowi parafii za pomoc przy organizacji spotkania oraz Piotrusiowi za pomoc przy obsłudze urządzeń audiowizualnych.